top of page

Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter är bra för folkhälsan kan därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta. Folkhälsomyndigheten har inte längre några allmänna råd riktade specifikt till idrotten eller kör-musik och orkesterverksamhet, men alla individer och verksamheter har ett ansvar för att motverka smittspridning.

Kom ihåg:

  • Alla ska tvätta händerna eller ta handsprit innan man går in i yogalokalen

  • Vi håller avstånd när vi kommer/går och inne i lokalen 


Om du vill byta dag, måste du kolla först med mig om det finns plats. 
Givetvis är du hemma om du känner dig sjuk på något sätt. Fråga för möjligheten om kompensatonspass eller live sändning. 

Vad om nya restriktioner kommer?

Så länge regeringen inte beslutar att företag ska stänga och jag själv är frisk kommer jag att fortsätta undervisa yoga. Om jag tvingas ställa in en kurs innan kursstart så betalas kursavgiften, inklusive anmälningsavgiften tillbaka till fullo till ditt konto. Skicka då konto- samt clearingnummer. Om en kurs ställs in mitt i terminen kommer du få tillbaka avgiften till värdet av de återstående gångerna.

Om det kommer ännu hårdare restriktioner under yogakursens gång och du vill avstå från yoga även om undervisning fortsätter, då kan du pausa ditt kurs/termin tills restriktioner lättas till i samma läge som i start av yogakursen. 

Vad om du blir sjuk av Covid 19?

Du stannar hemma. Om du är lindrit sjuk, kan du vara med online istället. Det är anmälningsvillkor som står på anmälningssida som gäller. Avdrag eller återbetalning för avhopp eller missade yogalektioner medges ej oavsett skäl. Undantag görs endast vid uppkomst av allvarligare skador eller sjukdom mot uppvisande av läkareintyg. Du kan få ett kompensationspass. Kompensationspass ska tas ut under samma termin. Du kan komma till en annan pågående kurs och i vissa fall även drop-in klass, i mån av plats. Kompensationspass kan tas ut både innan eller efter din missade yogalektion. Kontakta mig först! Kompensationspass kan även ges till tredje person. 

Vi tar gemensamt ansvar så att vi kan fortsätta yoga tillsammans

Senast uppdaterad 8 september 2021 

bottom of page